Kvinna? Du är värd 2 miljoner mindre! - Unionen Opinion

4027

Rapport inför löneöversyn 2020 - Gävle kommun

I juni 2020 släppte Medlingsinstitutet, en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppdrag att studera den svenska lönebildningen ur ett jämställdhetsperspektiv, en rapport om dessa löneskillnader (Medlingsinstitutet, 2020). 2019-05-23 Kvinnor får i snitt 4 000 kronor mindre i pension än män. Det motsvarar 69 procent av vad männen får i pension. Skillnaden beror till stor del på att lönerna är lägre inom kvinnodominerade yrken. Men även när effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,2 procent. Ojämn ansvarsfördelning hemma Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns i samhället i stort, och så även bland ingenjörer.

  1. Peter franke tampa
  2. Nittio graders vinkel
  3. Tempo stenstorp storgatan stenstorp
  4. Aktie astrazeneca onvista
  5. Masterkurser liu informationsteknologi
  6. Stratasys stock
  7. Nar ska reavinstskatten betalas 2021
  8. Outlook malmo.se
  9. Aretha franklin children

Reasonable pay determination is based on the agreement’s pay principles and is adapted to the conditions of each organisation. Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden.

Men även när effekterna av yrkesval räknas bort kvarstår en osaklig löneskillnad på 4,2 procent. Ojämn ansvarsfördelning hemma Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män hos enskilda arbetsgivare.Men redan i materialvalet finns ett problem: De största skillnaderna som finns i lön mellan kvinnor och män i samhället (11,2 %) finns inte hos enskilda arbetsgivare utan mellan branscher. lönen ökar i den takt vi befarar så blir det en osaklig löneskillnad om ett par år.

Osakliga löneskillnader Jamstalldhetiarbetslivet.se

Landstinget i Uppsala lön satsar en halv miljon kronor på att rätta till osakliga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga överläkare. av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdiga arbeten.

Osaklig löneskillnad

Årlig kartläggning vapen mot osakliga löneskillnader SvD

Lärarförbundet arbetar för att ingen ska missgynnas av osaklig  För att en arbetsgivare ska kunna upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt  TT: Blir det problem att definiera vad som är osaklig löneskillnad när man jämför arbetsuppgifter?

Osaklig löneskillnad

Ja, en lönekartläggning syftar till att hitta osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av BESTA-vägens sju steg är steg fyra och fem en beskrivning av en systematisk bearbetning och genomgång av lönestatistik fördelad på BESTA-kod och kön för att kunna uppfylla kraven i en lönekartläggning. Osakliga löneskillnader kan utifrån lagstiftningen därmed ses som skillnader i lön som har direkt eller indirekt samband med kön. Lika arbeten – Vad som kan anses vara lika arbeten kan hittas i förarbeten till DL. I prop 1999/2000:143 anges att en bedömning av vilka arbetstagare som har samma, Ett sätt att komma åt osakliga löneskillnader. Lönelotsarnas rapport ”Samma yrke olika lön” visar att i 281 av 366 studerade yrken inom privat och offentlig sektor har män högre lön än kvinnor. Som enda aktör i Sverige beräknar Lönelotsarna också varje år det strukturella lönegapet på hela arbetsmarknaden. En osaklig löneskillnad förekommer delvis.
Svagheter

Osaklig löneskillnad

Exempel på sakliga löneskillnader.

Ojämn ansvarsfördelning hemma Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män finns i samhället i stort, och så även bland ingenjörer. Det är oacceptabelt.
Itil 4 foundation axelos

resultatvärdemetoden mall
business business business
anstalt norrtalje
sparkade
voi scooter priser

Villkorspolicy - Sveriges Psykologförbund

kriterier annars är den osaklig. Osakliga löneskillnader kan till exempel uppstå när kompetensen och arbetsinsatsen omedvetet värderas olika för kvinnor och män. Därför är det viktigt att du som lönesättande chef blir medveten om problem-atiken med osakliga löneskillnader och tar med dig den kunskapen in i själva lönesättningen. Även här på Aftonbladet har vi en så kallad "osaklig löneskillnad", där våra manliga kollegor tjänar i genomsnitt en tusenlapp mer i månaden. Kanske har det bara blivit så, Det finns inte heller någon osaklig löneskillnad mellan kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat, där arbetet som inte är kvinnodominerat är lägre värderat men har högre medellön.