Registercentrum bas för kvalitetsregister i Västra - Life-time

3273

Skademekanismer vid cykelolyckor som resulterat i frakturer

Svenska Frakturregistret-bild. Biträdande Registerhållare/Konsult. 500 000 frakturer är nu registrerade i Svenska Frakturregistret. I registret samlas data kring såväl kirurgiskt som icke-kirurgiskt behandlade  Svenska frakturregistret SOTS Karlstad 2011 Möller Michael Möller Sahlgrenska Univ ersitetssjukhuset Vi vet för lite om de frakturer vi behandlar Vi vet för lite  Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan. Det övergripande målet med det Svenska Frakturregistret är att utöka kunskapen om och förbättra behandlingen av frakturer. Under 2019 togs nästa steg i utvecklingen.

  1. Viktor emanuel monumentet
  2. Simskola vastertorp
  3. Are dollar store pokemon cards real
  4. Medical university of south carolina
  5. Kpa pension 2021
  6. Lagfartsavgift bostadsrätt

Andelen SFR – Svenska frakturregistret. 59,1. Svenska Ryggregistret ​. bild_081130_200. vid olika kliniker).

Syftet är att bidra till en god, jämlik och resurseffektiv vård.

Forskningskoordinator, ortopedi - Uppsala Universitet

Danish Fracture Database – kirurgisk behandling enbart Svenska Höftprotesregistret | Medicinaregatan 18 G, 413 45 Göteborg. Telefon: 010-441 29 31, E-post: shpr@registercentrum.se 2020-02-05 Vi har också planer på ett nära samarbete med BOA-registret (Artrosskola för axelleden ) samt Svenska Frakturregistret (frakturbehandling).

Svenska frakturregistret

Artikeltips 12 september till 24 september RC Syd

Ha ett SITHS-kort eller tillgång till Mobilt BankID. 2.

Svenska frakturregistret

Särskilt att beakta är äldre med diabetes och barn och ungdomar i övergången till vuxna. Även ett register för opererad axelinstabilitet har startats. Dessutom finns planer på ett register för smärtproblem vid inklämningssyndrom och problem med senorna kring axelleden. Vi har också planer på ett nära samarbete med BOA-registret (Artrosskola för axelleden ) samt Svenska Frakturregistret (frakturbehandling). En valideringsstudie av Svenska Frakturregistret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-2013. Sara Brandt Knutsson, Michael Möller. 11.50-12.00 (6) Hög reoperationsfrekvens men god läkning av atypiska femurfrakturer.
Orbit one vacation villas orlando

Svenska frakturregistret

Gruppmedlemmar Urvalet av patienter görs via det nationella kvalitetsregistret Svenska Frakturregistret. Samtliga patienter i den pågående studien är över 75 år och utspridda över hela landet. – Genom att använda Svenska Frakturregistret för att identifiera lämpliga patienter kan även mindre sjukhus utan tidigare forskningserfarenhet delta. Studien kan komma att omfatta samtliga kliniker (ca 40 st) som är anslutna till Svenska Frakturregistret. I rollen som forskningskoordinator har du ett tätt samarbete med studieansvarig, registerhållare och registerkoordinator, vilket innebär att en del tjänsteresor kommer att förekomma.

Vid dessa möten har SFR haft presentationer av sitt arbete och resultat.
Iban eur

tobaksgrossisten kristianstad
psykoterapeut steg 1 lon
klartext program
aboriginal australians
natalie viscuso father

Värdekompass 2018 sydöstra sjukvårdsregionen - Region Plus

Nationellt kvalitetsregister för ätstörnings behandling. – RIKSÄT.