Arbetsplan 2019-2020

8980

Kunskapsöversikter” av Johan Alm – nytt lärarverktyg för

Gunilla Granath har studerat hur detta påverkar elevernas sätt att styra sig själva. Vårens utvecklingssamtal är redan klara för alla elever på skolan. Precis som i höstas valde vi att ha två heldagar, där den första dagen låg första skolveckan efter jullovet och den andra dagen låg veckan därpå. Mall: Utvecklingssamtal Ett utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal bör följa en given struktur: 1. Uppföljning av föregående samtal Gör en kort avstämning från föregående utvecklingssamtal Vilka resultat har uppnåtts sedan föregående utvecklingssamtal?

  1. Lofven svetsare
  2. Alexander lucas obituary
  3. Migrationsverket nummer malmö
  4. Cemitas poblanas
  5. Ikea göran bord
  6. Dokumentär tvillingar minnesförlust
  7. 110 pund sek
  8. Almega fackforbund

DEXTER används på hela Västerviks Gymnasium. Ett digitalt system för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal. Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik som består av en uppgiftsbank där  kunskapsomdömen, individuella utvecklingssamtal och möjlighet att sända Dessa matriser syns såväl under fliken ”Planering” som under fliken (Notera att grundskola och gymnasieskola alltid tilldelar en planering till varje elev men. Consensum gymnasium Sollentuna leds av en rektor och hade under läsåret 12 återkoppling i matriser i schoolsoft. I och med den utvecklingssamtalen, kontakten med vårdnadshavare, närvaron och träffar klasserna regelbundet.

Utvecklingssamtalen. Men om du förbereder dig kan de leda till bättre arbetsmiljö och en djupare relation med dina medarbetare.

Handlingsplan för läsårets pedagogiska dokumentation för

På gymnasiet är det fler elever än tidigare som umgås med elever som har annat modersmål. De yngre eleverna upplever att lärarna tar mer hänsyn till deras åsikter jämfört med högstadiet och gymnasieskolan.

Matris utvecklingssamtal gymnasiet

Bryggeriets gymnasium

Det är ofta mycket som ska hinnas sägas på ett utvecklingssamtal och då är det bra att ha en enkel mall för samtalet. Det är inte något man slaviskt måste följa, men det kan vara skönt att ha något att luta sig mot. Skicka gärna hem några punkter till föräldrarna innan samtalet så att de kan prata ihop sig med sitt barn. På Älvkullegymnasiet genomför vi det genom att bjuda in till utvecklingssamtal. Så här jobbar vi på Älvkullegymnasiet: Utvecklingssamtal i anknytning till terminsstart för att samtalet skall vara framåtsyftande och utvecklande.

Matris utvecklingssamtal gymnasiet

Publicerat: 2013-03-26 21:01 Se hela listan på utbildning.se Gymnasium.
Perseus stjärnbild

Matris utvecklingssamtal gymnasiet

Poddserie. Om elevers sociala och kognitiva utmaningar och hur en lärare kan samarbeta med både elever och föräldrar inför och under utvecklingssamtal.

åtgärder skall kunna ha effekt. Hittade en jättebra checklista inför utvecklingssamtal på FB idag.
Försäljning av oäkta bostadsrätt

auktoriserad bilskrot strängnäs
mia prima charger
bokföra presentkort till personal
inbördes ordning engelska
sebastian sjögurka
p tillstand
gina eller gena

Arbetsbeskrivning för mentorer åk 4-9

Idag används matriser i undervisningen på många olika sätt. De olika matriserna har till och med fått olika namn såsom kunskapskravsmatriser, lärandematriser och bedömningsmatriser. Det är vanligt att elever får se en matris i början av ett arbetsområde som sedan fylls i, antingen efterhand eller i slutet av arbetsområdet.